‚Po co hamujesz?’

Kolejne samozaoranie znanej już grupy kolarskiej.

Sam jestem rowerzystą ale na takich dzbanów brak mi słów.